Tagged: ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ผ่าตัดลดไขมันกระพุ้งแก้ม ให้ปลอดภัยไร้กังวล

การผ่าตัดลดไขมันกระพุ้งแก้มนั้นมีความปลอดภัยสูง เป็นการผ่าตัดเล็กที่ทำภายในช่องปาก ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแผลเป็น หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วจะทำให้รูปร่างของใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างถาวร