Tagged: APTOS THREAD LIFTING

ร้อยไหมก้างปลา

หน้าเรียวสวย ด้วยร้อยไหมก้างปลา ดีจริงไหม

การทำร้อยไหมก้างปลาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่อยากมีใบหน้ากระชับ ทำให้หน้าเรียวสวยได้รูป สิ่งที่สำคัญคือการหาข้อมูลในเบื้องต้น โดยการเข้าไปขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน